Loading Laddar...
 

Hantering av personuppgifter

Ansvarig

Det är J:son Trafikskola som är ansvarig för att dina peronuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Varför?

Vi behöver dina personuppgifter av flera skäl;

  • Kunna kontakta dig
  • Boka prov vid Trafikverket
  • Rapportera genomförd Risk- och/eller Introduktionsutbildning till Transportstyrelsen
  • Det finns myndighetskrav på att vi vet vem vi har bredvid oss i bilen under lektioner och att du har ett giltigt körkortstillstånd
  • Få tag på dig om du inte betalar för dig
  • Vissa uppgifter behöver också sparas för Skatteverkets räkning (Det är oss de håller koll på, inte dig)
  • Marknadsundersökningar, vi vill ibland se vad du tyckte om en utbildning eller oss i allmänhet.

Vad?

För att kunna göra ovanstående behöver vi ditt personnummer, genom vilket vi får fram namn och adress. Vi behöver också kontaktuppgifter, vanligen och enklast ditt telefonnummer. Du får gärna också komplettera med din e-post och andra uppgifter du tycker vi kan behöva.
Vi tar också reda på när ditt körkortstillstånd går ut i giltighetstid, samt så kommer bokningar, provresultat och teoriutveckling samt interna meddelanden mellan oss att sparas.
Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom vår intresseorganisation STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund.

Hur länge?

Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt, men har vissa krav från myndigheter att spara olika uppgifter olika länge. I vårt system sker automatiskt radering av dina uppgifter vartefter dessa tidsperioder uppnås. Kontakta oss om du vill ha närmre besked om hur detta går till.

Rättigheter?

Vi har som standardinställning att acceptera utskick med information, marknadsföring och kundundersökningar från oss eller vår intresseorganisation STR - Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Du har dock rätt att tacka nej till sådana utskick och då är vi skyldiga att hörsamma det. (Nu kan mänskliga faktorn ställa till det ibland och i sådana fall ber vi om ursäkt)

Du har också alltid rätt att begära ett registerutdrag för att se vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Vi som företag har också en skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

Genom att lämna ut dina uppgifter till oss godkänner du att vi registrerar dem enligt GDPR