Krav på STR-skola

Detta ska du som kund hos en STR-ansluten Trafikskola ställa som krav.
Uppfyller vi inte detta ber vi dig att meddela oss omedelbart.

Du ska erbjudas en dokumenterad plan över din utbildning.

Som kund hos oss har du rätt till att ta del av vår undervisningsplan som anger hur vår teoretiska och praktiska utbildning är upplagd. Denna går även att få utskriven på trafikskolan om du vill.

Du ska erbjudas en kostnadsberäkning av utbildningen.

Detta är nog den svåraste bedömningen för en trafikskola att svara på, då det är så individuellt, hur mycket varje elev behöver. Våra paket speglar vad genomsnittseleven behöver. Ju mer hjälp du kan få från din handledare desto färre lektioner behöver du hos oss på trafikskolan. Efter ett par körlektioner är det lättare att få en uppfattning om hur just din körkortsutbildning kommer se ut.

Något som är viktigt är din motivation, vilka förutsättningar du har och hur ni tränar på hemmaplan.

Din privata handledare ges möjlighet att åka med under vissa körlektioner.

Vi blir väldigt glada när du som handledare tar dig tid att åka med din elev på någon körlektion. Här har du möjligheten att ställa frågor, få lite tips, men framförallt få chansen att ”bara åka” med din elev utan att ha något ansvar. Här får du en inblick i vårt arbete och hur vi lägger upp körlektionerna. Kolla med oss hur det ser ut med denna möjlighet nu under pandemin.

Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer.

Vår utbildning ställer krav på att varje elev har fått träna och tillämpa svårare situationer, såsom körning på landsväg med farliga vänstersvängar mm.

Du får information om hur mörkerutbildning genomförs.

Detta har vi tyvärr endast möjlighet att erbjuda under de ”mörka” månaderna om året. Men under denna period ser vi alltid till att varje elev får chans att köra någon körlektion i mörker och då upptäcka de svårigheter och risker det för med sig. Det ligger med som ett teoretiskt moment och är något du får ta med dig och träna på när du fått ditt körkort.

Du får en tydlig information om:

  • vilka tider som körlektioner erbjuds.
  • trafikskolans personal och deras roller.
  • vilka tider som receptionen är bemannad.
  • hur du kan göra testskrivningar.

STR:s praxis för avbeställning av körlektioner.

Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på J:son Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill.

Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

Du får tydlig information om priser där det framgår:

  • ordinarie pris
  • körlektionens längd
  • hur många teorilektioner som ingår i kursen
  • hur lång tid en teorilektion omfattar
  • vilket utbildningsmaterial som ingår.

Detta finns att läsa om i vår broschyr om oss på J:son Trafikskola. Den finns att hämta på trafikskolan, eller kan vi skicka den till dig om du så vill. Självklart finns även allt detta att läsa om här på vår webbplats.

Såhär kan du betala:

Vi tar emot bankkort, kontant, Swish eller BankGiro.

Trafikskolan använder övningsbilar med alkolås i utbildningen.

Detta gör vi inte för att kontrollera nykterheten hos våra elever, utan i pedagogiskt syfte. Vi kan inte stå och se på när personer omkommer i trafiken varje år p.g.a. alkohol eller droger. Nu under pandemin har vi pausat användandet av alkolåset för att minska risken för smittspridning.

STR:s praxis för återbetalning tillämpas.

Du betalar endast för det du nyttjat av våra tjänster i händelse av avbruten utbildning.

STR:s reklamationspolicy gäller.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg eftersom vi följer vårt förbunds reklamationsnämnd om tvister skulle uppstå.

Vi finns här för dig!

Varmt välkomna till oss om du har några frågor eller behöver hjälp med körkortet!