Kunskaps- & körprov

Att boka kunskaps- & körprov via oss

För att göra prov genom oss måste du gör din utbildning hos oss, vi bokar inte enbart prov utan utbildning. I våra paket ingår inte provavgiften till Trafikverket.

Kvinna som läser en bok

Varför sådant fokus på provet? Vi upplever att fokus genom åren till stor del har skiftats från utbildningen till provet.

Detta fokus på provet leder enligt vår åsikt till flera underkända prov och i och med det längre kö för att få en provtid. Vare sig det handlar om ett förstagångs- eller omprov.

För, säg 10 år sedan, fanns det oftast körprovstider inom en månad. Detta gjorde att vi kunde avvakta med att boka provtider tills utbildningen var i sitt slutskede. Med dagens väntetider på prov så behöver provtiderna oftast bokas några månader i förväg, redan i början eller innan utbildningen påbörjats.

Tiden från startad utbildning till ett genomfört körprov är dock för ”normaleleven” i princip densamma nu som då. Oavsett ”modell” så gäller det att planera i tid, framför allt under högsäsong.

En teori är, att när det krävdes att ha kommit till ett visst stadie i utbildningen för att få boka sitt prov, så jobbades det hårdare för att nå dit kunskapsmässigt. Nu behöver det inte kämpas lika mycket för att ”få” sin provtid.

Oavsett orsak så får lärarna jobba hårdare med att motivera varför kursplanemålen ska uppnås, inte att faktiskt stötta för att faktiskt nå målen. Detta leder till mera stress och ytinlärning, vilket gör att förståelsen för regler och annat minskar, och med det ökar risken att inte klara sitt prov vid första provtillfället.

Jaga inte provtider, jaga kunskap!

Kunskapsprov

Vill du att vi ska boka kunskapsprov så måste du göra den teoretiska utbildningen hos oss. Den teoretiska utbildningen görs oftast på distans men du är även välkommen på våra teorilektioner och att studera i våra lokaler under våra öppettider.

Under kunskapsprovet kommer du få svara på frågor som rör fordonskännedom och manövrering, miljö, trafiksäkerhet, trafikregler och trafiksäkerhet och beteende. Under ett vanligt kunskapsprov får du 50 minuter på dig att svara på 70 frågor och du behöver ha minst 52 rätt för att bli godkänd.

Kille som skriver teoriprov

Teori / Grund

Den första delen av teoriplugget finns under teori grund. Där hittar du instuderingsmaterial för de olika momenten som täcker in utbildningen och kursplanen. Du kan där läsa, lyssna och titta på filmklipp.

Under fliken öva finns det olika filmer som visar hur man genomför de olika momenten.

Under fliken svara så får ni frågor som tillhör det ni har nyss läst som ni ska svara på. Vi vill att ni svarar rätt på alla frågor så ni får 100% godkänt på varje enskilt moment.

Sluttest

När du är klar med teori grund så går du vidare till ”Sluttest”. Där är upplägget mer likt provet vid Trafikverket. Det kommer frågor du inte tidigare träffat på under Teori grund och du får inte samma direkta feedback när du svarar på frågan. Proven går också på tid, för att få ett begrepp om vilken tidsram du har att röra dig inom när det blir skarpt läge. Här kräver vi att du ska ha minst 5 godkända ”Sluttest”. För godkänt krävs det att du svarar rätt på 55 av 65 frågor. Detta ger eleven en ökad marginal när de kommer till själva kunskapsprovet och en högre kunskap.

Kraven för både teori grund och ”Sluttest” ska vara uppfyllda senast en vecka innan ditt kunskapsprov. Om inte kan vi komma att boka om ditt prov.

Oavsett vilken del du jobbar med så vill vi tipsa om att inte lära dig frågor/svarsalternativ utantill, utan att verkligen sätta dig in i varför du ska svara som du ska på varje fråga. Det är inte samma frågor som kommer på provet vid Trafikverket som finns på Körkortsboken. Körkortsboken är en plattform för instudering!

Behov av anpassat kunskapsprov?

Om du har ett behov av att få längre tid, muntligt eller tolk prov vid ditt kunskapsprov så måste detta ansökas om. Ansökningen tar ungefär 2 veckor innan svarsbesked kommer och det är enbart de som har grund för ansökan som blir beviljad.

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt säger till så vi kan hjälpa dig, läs mer om ansökningen här. Filmer om hur de anpassade proven går till finns inne på Trafikverkets hemsida.

Körprov

Vill du att vi ska boka körprov åt dig så måste du göra den praktiska utbildningen hos oss. Oavsett om du kör mycket utanför trafikskolan så måste vi gå igenom alla moment innan du får göra körprov. Att köpa tex ett paket med 15 körlektioner garanterar inte ett körkort, vissa behöver mindre och andra behöver mer. Varje elev är olika och alla har olika förutsättningar och inlärningsförmågor, detta gör stor skillnad mellan våra elever.

Är du inte färdig med din utbildning, oavsett om det är den praktiska- eller den teoretiska delen så kommer du inte få göra ditt/dina prov. Behöver du flera körlektioner utöver det du redan köpt för att bli färdig så behövs flera körlektioner köpas till. Är det så att du blir färdig med färre lektioner så avbokas de lektioner som inte behövs och du får pengarna tillbaka för det som inte används.

Kom ihåg att du måste ha ett godkänt kunskapsprov innan du får göra körprovet.

Hur går ett körprov till?

Själva körprovet pågår i 45 minuter. Om vi har bokat körprovet åt dig så kommer du köra upp i en av våra bilar och du har även en så kallad uppvärmning med en trafiklärare från oss innan körprovet börjar.

Under ett körprov får man göra både säkerhetskontroller och körning i trafik. Själva körningen är minst 25 minuter lång.

Säkerhetskontrollerna görs för att du ska kunna visa att du kan kontrollera att det inte uppstår något med bilen som kan påverka din körning. En säkerhetskontroll kan exempelvis vara att kunna kontrollera att spolarvätska, lampor eller tutan fungerar.

Bedömningen av din förmåga att framföra fordonet kommer göras både på landsväg och inom stadstrafik. Förarprövaren från Trafikverket gör en helhetsbedömning så missar du exempelvis en anvisning så släpp det och kör vidare, ett mindre misstag betyder inte att du är underkänd. Är du en trafiksäker förare så kommer du bli godkänd.

Körprovet delas in i olika områden: Fordonskännedom, manövrering, miljö och sparsam körning, trafikregler och trafiksäkerhet och beteende.

På ett körprov kommer du ha en förarprövare i passagerarsätet fram. Vilken förarprövare det blir vet ingen i förväg. Har du gjort körprov tidigare så kan du få samma förarprövare igen. Under provet är det upp till dig om du vill ha en konversation med förarprövaren eller inte. Du kan även välja om du vill ha radion på eller av. Om du vill så kan en av våra trafiklärare åka med i baksätet. Men under provet så kommer trafikläraren bara åka med utan att säga något.

Det händer ibland att förarprövaren har med sig en praktikant. Om vi är medvetna om det innan så förvarnar vi våra elever om att det kan bli två stycken personer från Trafikverket i bilen. Praktikanten är enbart där för att lära sig yrket och inte för att du ska ha två stycken som bedömer dig.

Lång väntetid

När det kommer till att boka körprov så behöver du tänka långsiktigt. En rekommendation är att du tänker 3-4 månader framåt i tiden.

Trafikverket är ofta fullbokade med körprov och har sina väntetider, men under denna väntetid så är det ändå en hel del utbildning som du behöver gå igenom innan du är färdig för ett körprov. Vänta inte in i det sista med att göra färdig din utbildning. Boka i tid och gör jobbet.

Vi gör det vi kan för att du ska få ett körprov så fort som möjligt. Om möjligheten ges så bokar vi gärna om ditt körprov till en tidigare tid.

Tjej som ligger i soffan och kollar på telefonen

Har du villkor på ditt körkort men vill uppgradera körkortet?

Vill du uppgradera din behörighet så du även får köra manuell bil, eller bli av med andra villkor?

Innan du får göra ditt körprovet behöver du fotografera dig. Fotograferingen kan göras hos Trafikverket i Falun på adressen Yxhammargatan 1.

Vi finns här för dig!

Varmt välkomna till oss om du har några frågor eller behöver hjälp med körkortet!