Annat modersmål än svenska

Är svenska inte ditt modersmål?

Vi har många som kommer till oss som har något annat språk än svenska som modersmål. När det kommer till utbildning på annat språk så kan vissa av våra trafiklärare prata engelska men språk utöver engelska har vi inga kunskaper i.

Vi har inga möjligheter att fixa med tolk/språkhjälp utan det är ditt egna ansvar att ta med dig någon.

För den som har svårt med språket så kommer detta troligtvis bli en kostsam utbildning. Det krävs oftast fler lektioner än majoriteten av våra elever på grund av att det tar längre tid för våra trafiklärare att förklara och lära ut.

Tre kvinnor som kramas

Teorimaterial

För den som vill boka kunskapsprov genom oss så finns vårt material som vi gör den teoretiska bedömningen på enbart på svenska eller engelska.

Har du inte tillräckligt goda kunskaper i svenska eller engelska för att kunna studera så blir denna utbildning via oss extrem svår och för vissa till och med omöjlig.

Kunskapsprovet finns att boka på annat språk hos Trafikverket men oavsett vilket språk som du väljer att göra kunskapsprovet på så behöver du gå igenom vårt studiematerial, som enbart finns på svenska eller engelska, för att vi ska kunna göra en bedömning på din kunskapsnivå.

Om du har för svårt med svenska och engelska så du inte klarar av vårt studiematerial så kommer du behöva boka ditt kunskapsprov själv.

Riskutbildningar

Våra riskutbildningar är på svenska och om du inte förstår eller kan göra dig förstådd måste du ha med dig en tolk/någon som kan hjälpa dig med språket.

När du anmäler dig till Riskettan behöver du nämna att du ska ha språkhjälp med dig.

Kom ihåg att du ansvara själv över tolk/språkhjälp, inte vi. Om du har behov av hjälp och du inte har någon med dig så kan det bli så att lektionen inte genomförs.

Inför risktvåan/halkbana så ansvarar du själv över att din tolk möter oss i Falun vid övningsplatsen. Vi har inte plats över för denne i bilen.

Körlektioner

Detsamma gäller när du ska köra med oss. Du måste ta med dig någon som kan hjälpa till med språket för att du ska förstå vad vi säger och för att vi ska förstå att du har förstått.

För att du ska kunna lära dig något utav oss så måste du förstå vad vi kommunicerar.

För våra elever som kör hos oss och som vi tydligt märker av att de har problem med språket kan vi hjälpa att göra en ansökan till Trafikverket gällande tolkprov. För övriga kan vi inte hjälpa då vi inte har den möjlighet att göra bedömningen som krävs för att göra ansökan till Trafikverket.

Blir du beviljad tolkprov så kommer du fortfarande behöva genomgå vår teoretiska utbildning. Går inte det så behöver du boka in ditt kunskapsprov själv då vi inte kan göra en bedömning av din kunskap.

Tänk på att om du inte har tillräckligt god kunskap för att förstå svenska eller engelska, vad ska du då med utbildningsmaterialet till? Du lägger då pengar på sådant du inte kan använda dig av till fullo.

Anpassning av kunskapsprov

Trafikverket erbjuder flera möjligheter till anpassat kunskapsprov för dig med annat modersmål än svenska. Klicka här för att läsa mera om dessa möjligheter.

Nedan hittar du beskrivande filmer för hur de anpassade proven kan gå till.

Vi finns här för dig!

Varmt välkomna till oss om du har några frågor eller behöver hjälp med körkortet!